Privat pensionssparande skedde för ett antal år sedan med skattesubvention då man kunde spara i en form som hette ”individuellt pensionsssparande”, IPS. Denna produkt blev värdelös att lägga in nya pengar i efter att Riksdagen beslutade att inte skattesubventionera IPS längre.

Olika alternativ för privat pensionssparande

Det finns två huvudalternativ för privat pensionssparande idag:

  1. Investerarsparkonto, ISK, passar bäst om du sparar i aktier eller aktiefonder
  2. Aktie & fondkonto eller vanligt sparkonto, passar bäst om du sparar i räntefonder eller på vanligt sparkonto med insättningsgaranti.

Sedan skatteavdraget för pensionssparande togs bort finns det inte ett enda tydligt sätt att pensionsspara privat, det vill säga utanför tjänstepensionen. De flesta rådgivare är dock överens om att den några år gamla sparformen investerarsparkonto, ISK, är den mest förmånliga sparformen för den som sparar i aktier eller aktiefonder till sin pension. Sparar man i en ISK är pengarna dock inte låsta till pensionen utan du kan ta ut dem när som helst. Det kräver att du har karaktär och inte tar av dina egna pensionspengar i förtid men för de flesta ska det inte vara något problem.

För den som av någon anledning inte vill spara i aktier eller aktiefonder, utan istället sparar i räntefonder eller på sparkonton, rekommenderas däremot inte en ISK. Då är det istället bättre med ett vanligt aktie & fondkonto. Detta beror på att skatten på en ISK beräknas utifrån allt ditt insatta kapital och dina insättningar under året medan ett aktie & fondkonto beskattas på vinsten den dagen du säljer något.

Att spara på investerarsparkonto – ISK

Att spara på investerarsparkonto (ISK) är inte komplicerat. Man öppnar ett konto hos exempelvis Avanza och väljer investerarsparkonto när man öppnar kontot. Kontot lämpar sig väl för investeringar i aktier och aktiefonder men inte alls för placering i räntefonder. Detta beror på hur skatten beräknas på en ISK. På en ISK beräknas skatten utifrån hur mycket värdet är på dina innehav vid fyra tidpunkter per år plus hur mycket insättningar du gjort.

Oavsett om dina investeringar har gått bra eller dåligt så beskattas du utifrån hur mycket pengar du har där och satt in dit. Nu när räntorna är låga kommer din avkastning på räntefonder vara för dålig för att det ska löna sig i en ISK då skatten också är en procent av hela beloppet + insättningar. Som lägst blir skatten 0,453 procent av värdet på din ISK för 2019 enligt Skandiabanken.

Detta innebär också att du inte ska ta ut pengar från en ISK för att sedan stoppa in dem igen. Då räknas varje insättning ihop och du får inte räkna bort dina uttag. ISK är alltså för den som är långsiktig och inte för den som hoppar fram och tillbaka i kortsiktigt beteende.

Om du investerar i utländska aktier och fonder kan det vara värt att lägga dem i en kapitalförsäkring istället för en ISK. Läs mer om det här nedan.

Spara i kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringen fungerar i stort sett på samma sätt som en ISK. Det finns två viktiga saker som dock skiljer den från ett investerarsparkonto:

  1. Nackdelen med kapitalförsäkring är att du inte står som ägare till dina investeringar. Istället är det Avanza eller det bolag du anlitat som äger dina aktier rent juridiskt. Detta spelar endast roll om det bolag du anlitar går i konkurs. Skulle Avanza gå i konkurs och du har en kapitalförsäkring så får du en fordran mot konkursboet och riskerar att förlora dina pengar. Den risken är såklart liten men väl värd att känna till.
  2. Fördelen med kapitalförsäkring får du om du investerar i utländska aktier eller fonder. Utdelning från utländska bolag beskattas i utlandet med så kallad källskatt. Hur mycket som dras beror på vilket land du investerat i. Om du äger utländska aktier genom en kapitalförsäkring så är det ju Avanza eller din mäklare som legalt äger aktierna. De kommer då begära avräkning för den utländska källskatten åt dig så du får tillbaka den inom ett par år. Därmed slipper du betala källskatt på utdelningar från utländska innehav om du har en kapitalförsäkring.

Löneväxla till tjänstepension

En lite mer okänd sparform är att löneväxla varje månad till extra tjänstepension. Då avstår du en del av din bruttolön för att istället få avsättningar in i tjänstepensionen. Detta kan vara fördelaktigt om man tjänar mer än 41 000 kr efter löneväxlingen före skatt. Vi beskriver mer utförligt hur löneväxling till tjänstepension går till.