Ska man teckna efterlevandeskydd och hur får man arvsvinster?

efterlevandeskydd_arvsvinst

Vad betyder efterlevandeskydd på pension?

Efterlevandeskydd är samlingsnamnet på olika sorters skydd där dina pension betalas ut till dina närstående om du skulle avlida. Utformningen av efterlevandeskydd varierar mellan premiepension och tjänstepension men också mellan tjänstepension från olika kollektivavtal. Efterlevandeskydd är inte nödvändigtvis något bra, trots att det oftast ingår automatiskt. Det kan i många fall vara bättre att aktivt begära att ta bort efterlevandeskyddet för att då istället få ta del av arvsvinster. Mer om det längre ner.

De former av efterlevandeskydd som finns på den svenska marknaden är följande:

  • Återbetalningsskydd
  • Familjeskydd
  • Familjepension
  • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Vi går igenom de fyra sorternas efterlevande skydd här.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är det vanligaste och mest självklara formen av efterlevandeskydd. Om du har det så kommer dina närstående få den pension du hunnit samla ihop när du går bort. Det är ingen månadskostnad för att ha detta skydd men priset är ändå högt då du inte får ta del av arvsvinster om du har återbetalningsskydd. Mer om arvsvinster längre ner.

Familjeskydd

Familjeskydd kan du bara välja om du arbetar inom den privata sektorn och har ITP-avtal eller SAF-LO. Här betalar du en månadsavgift som dras från din tjänstepension. Om du dör betalas det ut en förutbestämd summa pengar till dina efterlevande, precis som en livförsäkring. Om detta är lönsamt för dig är oklart beroende på vad du skulle få betala för motsvarande livförsäkring. Kanske har du en gruppförsäkring via jobbet eller facket som innehåller en livförsäkring som är billigare? Kanske behöver du ingen livförsäkring alls, till exempel om du är singel och inte har barn.

På Konsumenternas.se kan du läsa mer om familjeskydd.

Familjepension

Inom ITP2-avtalet finns familjepension för de som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp per år (ca 40 250 kr i månaden per 2019). Beloppet som betalas ut till din familj om du avlider beror på tre saker:

  1. Den lön du har när du avlider
  2. Den familjepension du hunnit tjäna in
  3. Om familjen har barn under 20 år vid ditt dödsfall

Om du inte vill ha familjepension kan du istället styra om pengarna till ditt eget pensionssparande. Läs mer om familjepension på Collectums hemsida.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Inom ITP-avtalet finns även något som heter tjänstegrupplivförsäkring, TGL. TGL innebär att alla med ITP som arbetar minst 8 timmar i veckan får en engångssumma utbetald vid dödsfall som går till en förmånstagare. Summan är 6 prisbasbelopp (284 400 kronor under 2019) och minskar efter att den anställde fyllt 55 år. Arbetar man 16 timmar i veckan eller mindre får man halva beloppet.

Vad är arvsvinster på pensioner för något och vem kan få arvsvinster?

Den som väljer bort sitt efterlevandeskydd, i form av återbetalningsskydd, på sin pension får ta del av arvsvinster varje år. Arvsvinster uppstår när människor utan efterlevandeskydd dör. Deras pengar går då inte till någon efterlevande utan istället till alla andra i samma ålder som också valt bort efterlevandeskydd.

Väljer man istället att ha återbetalningsskydd så går ens ihopsamlade pensionskapital till ens familj vid händelse av dödsfall. Då får man inte ta del av några arvsvinster och då får man lägre pension än om man hade valt bort efterlevandeskyddet och fått ta del av arvsvinster.

De personer man kan ärva och få arvsvinster ifrån är personer inom samma kollektivavtal och i samma ålder. Ungdomar kring 25 år får inte arvsvinster från 65-åringar som dör utan det är andra 65-åringar som delar på de arvsvinsterna. Gruppen 25-åringar får istället dela på arvsvinster från andra 25-åringar som dött.

Detta innebär att arvsvinsterna är väldigt små när man är ung för att sedan blir allt mer betydelsefulla ju äldre man själv blir. Störst är arvsvinsterna för pensionärer som lever länge eftersom de som dör kan ha stort pensionskapital och det blir allt större andel av gruppen som avlider.

Hur mycket mindre blir pensionen om man har efterlevandeskydd?

Collectum har räknat ut att man går miste om ca 3-5 procent av sin pension om man har efterlevandeskydd (återbetalningsskydd ) fram tills man är 65 år. Har man efterlevandeskydd även efter 65 år tills man dör så går man miste om upp till 20 procent av pensionen man hade kunnat få enligt Collectum. Detta beror på att du inte får ta del av några arvsvinster om du har ett efterlevandeskydd.

Låt den meningen sjunka in. Du kan alltså få ungefär 20 procent mer i pension genom att aktivt välja bort återbetalningsskydd. Detta förutsätter bland annat att du blir lika gammal som genomsnittet av befolkningen. Har du planerat att dö tidigt eller om din familj inte klarar sig utan ditt återbetalningsskydd så ska du inte välja bort det. Tänk på att återbetalningsskydd ingår som standard så du måste själv välja bort det, mest troligt, om du inte vill ha det.

Är du osäker på hur du vill göra? Prata med en pensionsrådgivare på din bank.

Hur vet jag om jag har efterlevandeskydd?

Om du vill veta ifall du har efterlevandeskydd av något slag, exempelvis återbetalningsskydd kan du göra något av följande:

  • Öppna kuverten som innehåller årsbesked angående din tjänstepension som kommer en gång per år. Där brukar det stå vad du har för efterlevandeskydd om du läser igenom informationen. Om inte annat står det om du fått ta del av någon arvsvinst.
  • Ring din valcentral och fråga vad du valt. Mer info om valcentraler längre ner.
  • Logga in själv på din valcentral med bankid på deras hemsida.

Vilken valcentral tillhör jag?

Valcentralernas uppgift är att administrera kollektivavtalade tjänstepensioner. Ditt kollektivavtal styr vilken valcentral du har för tjänstepensionen. Om du är osäker på vilken valcentral du tillhör även efter att du läst här och googlat exempelvis ditt fackförbund + valcentral eller arbetsgivare + valcentral så kan du fråga din arbetsgivare.

www.collectum.se – Privatanställda tjänstemän
www.Fora.se – Privatanställda arbetare
www.SPV.se – Statligt anställda

Valcentraler för anställda inom kommuner, landsting, regioner eller kommunala företag:

www.Pensionsvalet.se
www.Valcentralen.se

Valcentraler för bankanställda:

https://www.pri.se/btp – Anställda på SEB, Nordea eller Danske Bank

https://www.spk.se/ – Anställda på Swedbank och Sparbanker

Hur man lägger till eller tar bort efterlevandeskydd på sin tjänstepension

För att lägga till eller ta bort efterlevandeskydd så behöver du först få rätt blankett, vilket du får från din valcentral. Tänk på att ordna detta även för tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare som kan omfattas av ett annat kollektivavtal än det du har idag.

Ofta ingår efterlevnadsskydd som standard så det är upp till dig att aktivt begära att det tas bort om du vill ha högre pension. I vissa fall ingår efterlevandeskydd bara så länge du arbetar kvar på företaget. Äldre personer har ofta äldre avtal som ser annorlunda ut än yngre personer så kontrollera hur det ligger till för just dig genom att kontakta din valcentral.

KPA – För dig som arbetar inom kommun, landsting och kommunala bolag. Läs mer här.

ITP – Alecta skriver här om regler kring efterlevandeskydd för dig som har ITP hos Alecta och Collectum har motsvarande information om efterlevandeskydd här.

Finns det efterlevandeskydd för allmän pension och premiepension?

Efterlevandeskydd inom den allmänna pensionen finns inte för inkomstpensionen men däremot finns det för premiepensionen. Dessa regler är lite annorlunda än de som gäller tjänstepension. Skyddet här innebär att om du har efterlevandeskydd så kommer din partner få din premiepension utbetalad resten av sitt liv. Storleken på din premiepension blir mindre med efterlevandeskydd då Pensionsmyndigheten tar hänsyn till din ålder och din partners ålder och gör sannolikhetsberäkningar för hur länge ni båda ska leva. Har du efterlevandeskydd ska din premiepension räcka både under din livstid men också under den eventuella kvarvarande livstiden för din partner efter din bortgång. Detta skiljer sig från hur efterlevandeskydd fungerar inom tjänstepensionsavtalen.

Du kan inte teckna efterlevandeskydd för premiepensionen innan du börjar ta ut pension, vilket också är annorlunda från reglerna för detta inom tjänstepensionen.

För mer info om reglerna kring efterlevandeskydd för premiepensionen, läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

Livförsäkring är oftast ett bättre alternativ än efterlevandeskydd

Om din familj får svårt att klara banklån, amortering och alla löpande utgifter ifall du går bort så behöver ni någon form av skydd för efterlevande. Det behöver dock inte vara bäst att ha det i tjänstepensionen utan i vissa fall kan det vara billigare att teckna en livförsäkring. Vissa företag har gruppförsäkringar som gäller alla nyanställda som innehåller livförsäkringar där man kan höja beloppet för en mindre kostnad. Tänk på att kolla upp hur länge livförsäkringen gäller, exempelvis om den upphör när du fyller 60 eller 65 år, så du tar med det i beräkningen.

Behöver du hjälp så rekommenderar vi att du kontaktar en pensionsrådgivare. Läs gärna våra tips om vad du ska tänka på innan du tar ett möte med en rådgivare.

1 Comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.