Tjänstepension är viktigt för egenföretagare

Som egenföretagare kan man inte tänka på allting hela tiden. När firman börjar rulla på, du tar ut lön och du kanske även har anställda så är det dags att fundera på tjänstepensionslösningar för dig och dina anställda. Att sätta av lön till tjänstepension är både förmånligt och viktigt för att få en dräglig pension senare i livet.

Olika pensionserbjudanden för företag

Det finns både mindre och större aktörer som erbjuder tjänstepensionslösningar för företag. Tjänstepension för företagare kan köpas av företag som Skandia och Länsförsäkringar i paket. Paketen innehåller sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring.

Skandias tjänstepensionserbjudande

Skandia har exempelvis tre olika paketlösningar. Från och med oktober 2017 innehåller alla tre paketlösningar deras kostnadsfria förebyggande hälsoförsäkring och sjukförsäkring för anställda. Detta hjälper ditt företag att minska sjukfrånvaron. Skandia har med sina kunder lyckats halvera sjukfrånvaron tack vare den förebyggande hälsoförsäkringen under de senaste 10 åren.

Deras tjänstepensionspaket heter Bas, Plus och Flex och finns på deras hemsida.

Länsförsäkringars tjänstepension för egenföretagare

Länsförsäkringar har en tjänstepensionsförsäkring för egenföretagare som heter Friplan Start. Den innehåller:

  • Sjukförsäkring: Kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan och täcker en del inkomstbortfall vid långtidsfrånvaro
  • Olycksfallsförsäkring: Gäller dygnet runt, både i jobbet och privat. Täcker både kostnader i samband med olycksfall och ger engångsbelopp om skadan leder till nedsatt arbetsförmåga
  • Livförsäkring: Ger pengar till din familj om du avlider före 65 års ålder

De erbjuder även en tilläggsförsäkring som ger dig tillgång till privata vårdköer och specialistläkare så att du snabbt får hjälp när du behöver och snabbt kommer tillbaka till arbetet.

Kostnad för tjänstepension som företagare

De flesta pensionsbolag går inte ut med kostnader för tjänstepension på sin hemsida utan du måste kontakta deras rådgivare för att få den informationen. Jag ska försöka ta reda på mer om kostnaderna och kommer uppdatera sidan när jag fått mer information.